GM-pennen

 
Takk for din henvendelse!
 
Som de fleste andre virksomheter holder vi et skarpt øye på våre løpende utgifter i disse tider. GM-Gruppen er en ideell forening og avhengig av medlemskontingent og sponsorgaver og har p.t. ikke noen budsjettmidler avsatt til omvendt sponsing.

 

Vi takker for din forståelse, og tilbyr i mellomtiden en ideell kulepenn med vår logo.
Du står fritt til å laste ned så mange du bare ønsker!

 

Last ned HER

 

Vennlig hilsen
GM-Gruppen i Norge